SORT SILHUETT

Dette er en kreativ og teknisk oppgave som utforsker alle aspekter ved silhuetter innen mote, og gir en grunnleggende rolle i arbeidet. Gjennom omfattende forskning og eksperimentelt arbeid har jeg bygd opp konstruksjon i linjer. Kvister og greiener har blitt brukt som linjen og som selve byggematerialet.