SHOWPIECE

Hvordan utarbeide et vellykket resultat med hat som drivkraft?

Det jeg ville var å oppnå en stor misnøye mens jeg arbeidet og ha en stor ulyst til å forsette. Dette ble gjort ved å alltid gjøre det motsatte av hva jeg hadde lyst til. Jeg ville jobbe i og gjennom denne misnøyen for å se hva som kunne komme ut av det. Et mentalt utfordrende prosjekt hvor resultatetene ligger i valgene underveis.

foto: Sara Marie Ramsøe